Οι οικογένειες εφαρμογών DOS της SingularLogic, μετά από μία επιτυχημένη πορεία 30 ετών και έχοντας συμβάλει αναμφισβήτητα στην αποτελεσματική μηχανοργάνωση χιλιάδων επιχειρήσεων, έφτασαν πλέον στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Δείτε περισσότερα https://bit.ly/3naeZHk και αξιοποιήστε τα προνόμια για τη μετάβασή σας σε σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα.