Η εφαρμογή Accountant αποτελεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση, που ενσωματώνει με τρόπο ενιαίο τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών ενός σύγχρονου Λογιστικού Γραφείου

• Παρακολούθηση Λογιστικού Γραφείου
• Διαχείριση Εσόδων Εξόδων
• Γενική Λογιστική
• Αναλυτική Λογιστική
• Ισολογισμός
• Διαχείριση παγίων
• Δήλωση ΦΠΑ
• Δήλωση Εισοδήματος
• Μισθοδοσία
• Report Generator

• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Λογιστικών Εφαρμογών, σε περισσότερα από 5.000 Λογιστικά Γραφεία στην Ελλάδα. • Επικοινωνεί με το TaxisNet για όλες τις υποχρεώσεις των πελατών του Λογιστικού Γραφείου, αλλά και με όλες τις εφαρμογές της αγοράς (SingularLogic και όχι μόνο) • Αυτοματοποιεί τις καθημερινές εργασίες για να κερδίζει ο Λογιστής σε ταχύτητα και ασφάλεια • Παρέχει εύκολο σχεδιασμό και παραμετροποίηση των βιβλίων • Διαθέτει δυνατότητα ομαδοποίησης εταιριών-πελατών με ομοειδείς δραστηριότητες, σε περιοχές εργασίας με κοινά αρχεία (λογαριασμούς, γραμμογράφηση βιβλίων, συναλλασσόμενους κλπ.) • Μέσω ειδικού εργαλείου ανάπτυξης εκτυπώσεων, προσφέρει δυνατότητα σχεδιασμού οικονομικών αναφορών • Υποστηρίζεται δωρεάν από το εξειδικευμένο Τμήμα Λογιστών της SingularLogic • Είναι ανεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL) • Είναι απόλυτα σύννομο και το κυριότερο, παράγει ΣΩΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ