SALES | XVAN | MERCHANDISING

Απελευθερώστε τη δυναμική των Πωλήσεων

Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, όπως το Galaxy, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν την στρατηγική τους όπως την έχουν σχεδιάσει σε κάθε πεδίο δραστηριότητας τους, δημιουργώντας περισσότερη αξία και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Ωστόσο, η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, η ταχύτητα εξυπηρέτησης του, η διεύρυνση του πελατολογίου και η ενίσχυση της διατηρησιμότητας του πελατολογίου σε ένα omnichannel επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργούν την ανάγκη για σύγχρονα mobile εργαλεία που διευκολύνουν και απλοποιούν τις δραστηριότητες των στελεχών που βρίσκονται στο φυσικό χώρο της αγοράς, ώστε να είναι αποτελεσματικότεροι απέναντι στον πελάτη και να διαχειρίζονται με ευελιξία τις προκλήσεις της αγοράς.

Με το Galaxy Mobile SFA τα στελέχη πωλήσεων έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο της πληροφορίας που χρειάζονται, όπου και αν βρίσκονται, για να ολοκληρώσουν με ακρίβεια τις εργασίες τους, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Eίναι ένα εύχρηστο εργαλείο δουλειάς για τα στελέχη που βρίσκονται στο φυσικό χώρο του πελάτη, σε ότι αφορά Πωλήσεις, Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xVan και ενέργειες Merchandising. Μέσα από την mobile συσκευή τους, η εφαρμογή τους παρέχει πλούσια πληροφορία, αυτοματοποιημένες ροές εργασιών και την απαραίτητη ευελιξία ώστε να ολοκληρώνουν τις καθημερινές τους εργασίες αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα.

Εξοπλίστε τα στελέχη σας, που βρίσκονται στο φυσικό χώρο του πελάτη, με σύγχρονα mobile εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας.

Το Galaxy Mobile SFA Sales είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό. Επιτρέπει στο στέλεχος πωλήσεων να ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζει η εταιρική στρατηγική, και στο φυσικό χώρο της αγοράς, δίπλα στον πελάτη. Πλούσια και εύχρηστη λειτουργικότητα επιτρέπει στα στελέχη σας να επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων τους. Μέσα από το λογισμικό τα στελέχη σας έχουν ολοκληρωμένη εικόνα, για τον πελάτη τους, τα είδη και τη διαθεσιμότητά τους, τους τιμοκαταλόγους, την εμπορική πολιτική που διέπει την σχέση της εταιρείας με τον πελάτη. Έχουν στη διάθεσή τους αυτοματοποιημένες ροές διαδικασιών, μπορούν να πραγματοποιούν εισπράξεις και να κάνουν παραγγελιοληψία με πολλαπλούς τρόπους. Τα στελέχη σας μπορούν να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις, ενώ βρίσκονται στον πελάτη και να επιτυγχάνουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τους στόχους τους. V-Solutions | Galaxy Mobile SFA Sales
Το Galaxy Mobile SFA xVan είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό που λειτουργεί σε συνδυασμό με το Galaxy Mobile SFA Sales Είναι ένα σύστημα φορητής τιμολόγησης, xVan, για τη διαχείριση των συναλλαγών και των υπολοίπων των εν κινήσει αποθηκών, που αυτοματοποιεί τις καθημερινές διεργασίες παράδοσης στους πελάτες σας με ακρίβεια, όπως τις έχετε σχεδιάσει. Ο οδηγός του φορτηγού γνωρίζει το δρομολόγιό του, τα αποθέματά του ανά πάσα στιγμή, που και πότε πρέπει να παραδώσει, μπορεί να διαχειριστεί τυχόν επιστροφές εμπορευμάτων, αλλά και να εκτυπώσει τα σχετικά παραστατικά. Το λογισμικό υποστηρίζει τον προγραμματισμό δρομολογίων και με επαναλαμβανόμενα πλάνα επισκέψεων και παρακολουθεί την εξέλιξή τους στο back office μέσω του GPS στίγματος από τις mobile συσκευές, ενώ παράλληλα παρέχει και αναφορές σχετικά με τις παραδόσεις στους πελάτες του δρομολογίου. Push notifications προς τους εν κινήσει χρήστες της εφαρμογής, ενημερώνουν άμεσα για πιθανές αλλαγές δρομολογίων ή εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Το Galaxy Mobile SFA xVan, συμβάλλει στην παραγωγικότητα του οδηγού και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σας. V-Solutions | Galaxy Mobile SFA xVan
Το Galaxy Mobile SFA Merchandising είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό που καθοδηγεί το χρήστη να ολοκληρώσει τις εργασίες merchandising που έχουν οριστεί από το back office, εφαρμόζοντας την εταιρική σας στρατηγική. Αποτελεί ένα εργαλείο δουλειάς στο χώρο του πελάτη, για την τοποθέτηση και διάταξη των ειδών στο ράφι, την καταγραφή των αποθεμάτων και την αναπλήρωσή τους, τη διαχείριση των επιστροφών και των προωθητικών ενεργειών, την αποτύπωση του ανταγωνισμού για είδη, τιμές, τάσεις της αγοράς, αλλά και τη συλλογή ερωτηματολογίων, παραπόνων ή αιτημάτων του πελάτη και δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, ή και video, για τεκμηριωμένη αποτύπωση των πεπραγμένων. V-Solutions | Galaxy Mobile SFAMerchandising
 • Πρόσβαση από Παντού

Τα στελέχη σας έχουν πρόσβαση στην πληροφορία όπου και αν βρίσκονται. Η εφαρμογή είναι native android mobile, παρέχει υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοποιεί τις ευκολίες που παρέχει η συσκευή στη λειτουργία της, όπως π.χ. στίγμα GPS, λήψη φωτογραφίας και video. H offline λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να ολοκληρώνει τις εργασίες του, όπου και αν βρίσκεται, ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.

 • Εφαρμογή Εταιρικής Στρατηγικής

Αποτυπώστε την εταιρική σας στρατηγική, όπως την έχετε σχεδιάσει, στο φυσικό χώρο της αγοράς. Εμπορικές, τιμολογιακές, εκπτωτικές και πιστωτικές πολιτικές, αλλά και προωθητικές ενέργειες, παραγγελίες, εισπράξεις διενεργούνται απρόσκοπτα μέσα από το λογισμικό, βοηθώντας το στέλεχος πωλήσεων να επικεντρώνεται στους στόχους του και να ολοκληρώνει τις εργασίες του με δομημένο τρόπο.

 • Προγραμματισμός & Οργάνωση Δραστηριοτήτων

Διαμορφώστε το πλάνο επισκέψεων βάσει κριτηρίων, όπως βέλτιστες διαδρομές, διαθεσιμότητα πελάτη, συχνότητα, επαναληψιμότητα, σημαντικότητα και άλλα. Τα στελέχη σας ενημερώνονται μέσω της mobile συσκευής τους, για τις επικείμενες συναντήσεις τους, τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρώσουν και τους στόχους επίτευξης που τους έχουν ανατεθεί. Έξυπνες λειτουργίες όπως τα push notifications, παρέχουν επιπρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας και έγκαιρης παρουσίας στην αγορά.

 • Ενίσχυση Εμπειρίας Πελάτη

Το στέλεχος πωλήσεων μπορεί να επικεντρωθεί στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη, εφαρμόζοντας την εταιρική στρατηγική. Έχει στη διάθεσή του το σύνολο της πληροφορίας που χρειάζεται, ώστε να ολοκληρώνει τις εργασίες του με αυτοματοποιημένο τρόπο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, να ενημερώνει και να εξυπηρετεί σωστά και στοχευμένα τον πελάτη.

 • Καταγραφή Ανταγωνισμού

Χαρτογραφήστε με δομημένο τρόπο την πραγματική εικόνα της αγοράς. Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που σας παρέχουν τα ερωτηματολόγια και οι ενέργειες merchandising για να συλλέξετε στοχευμένες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, όπως τιμές, προωθητικές ενέργειες, ικανοποίηση πελατών από το φυσικό χώρο της αγοράς και ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας.

 • Τεκμηριωμένες Αποφάσεις

Αξιολογήστε και παρακολουθήστε, σε πραγματικό χρόνο, την επίτευξη των στόχων, μέσα από αναφορές, γραφήματα και KPIs. Η αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο της δραστηριότητας των πωλήσεων, συμβάλλει στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων της διοίκησης για την ενίσχυση της απόδοσης των πωλήσεων. Το στέλεχος πωλήσεων, γνωρίζει τα προσωπικά του KPIs και έχει στη διάθεσή του τα reports που χρειάζεται, ώστε να λαμβάνει γρήγορα τις σωστές αποφάσεις για να επιτύχει ταχύτερα τους στόχους του.

 • Διαχείριση πελατολογίου, εταιρικών επαφών και σχετικών επαφών
 • Διαχείριση εταιρικών ειδών και ειδών ανταγωνισμού
 • Παραγγελιοληψία (ανάλυση εκπτώσεων & δώρων, πολλαπλές και εναλλακτικές μονάδες μέτρησης, προσωρινά παραστατικά κ.λπ.)
 • Φορητή τιμολόγηση (τιμολόγια, επιστροφές, φόρτωση βάσει αναγκών κ.λπ.)
 • Εφαρμογή εταιρικής τιμολογιακής, εκπτωτικής & εμπορικής πολιτικής
 • Advanced μέθοδοι καταχώρισης παραστατικών (δειγματισμός, φωτοκατάλογος, ιστορικό πωλήσεων κ.λπ.)
 • Εισπράξεις μετρητών & επιταγών
 • Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (συναντήσεις, εργασίες, αιτήματα κ.λπ.)
 • Πλάνα επισκέψεων (βέλτιστη δρομολόγηση, επαναλαμβανόμενα πλάνα, δυναμική διαμόρφωση επισκέψεων επί χάρτη κ.λπ.)
 • Πλάνα & Δραστηριότητες Merchandising (τιμοληψία, καταγραφή αποθεμάτων, ανταγωνισμός, πρόταση αναπλήρωσης κ.λπ.)
 • Ερωτηματολόγια (λήψη και αποστολή απαντήσεων)
 • Πολυεταιρική διαχείριση
 • Υποστήριξη πολλαπλών φορητών εκτυπωτών
 • Πολλαπλές ιεραρχικές κατηγορίες οντοτήτων & δεντρική πλοήγηση
 • Online \ Offline λειτουργία
 • Geographical services
 • Πολλαπλές δυνατότητες πληροφόρησης (Αναφορές, Δυναμικές προβολές, KPIs)
 • Δυναμική διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας (Layout themes, Metrics & KPIs)
 • Web based administration & configuration portal (διαχείριση χρηστών, συσκευών, παραμέτρων συγχρονισμού, οντοτήτων & δεδομένων συγχρονισμού, customization κ.λπ.)
 • On demand & Scheduled based συγχρονισμός