Ολοκληρωμένη εφαρμογή μηχανογράφησης, η οποία καλύπτει πλήρως τις δραστηριότητες της μικρής και αναπτυσσόμενης επιχείρησης που το επιλέγει, μέσα από ένα περιβάλλον σύγχρονο, φιλικό και εύχρηστο. Εξαρχής σχεδιασμένο έτσι ώστε, αφενός να υποστηρίζει τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης, κατά τρόπο νόμιμο και λειτουργικό και αφετέρου να παρουσιάζει την πλήρη εικόνα της πορείας της, με στόχο την αξιοποίηση της πληροφορίας στη λήψη αποφάσεων.

  • Διαχείριση Συναλλασσομένων (Πελατών – Προμηθευτών – Λοιπών Λογαριασμών)
  • Διαχείριση Ειδών Αποθήκης
  • Παροχή Υπηρεσιών
  • Παραγγελιοληψία – Τιμολόγηση
  • Διαχείριση Πωλήσεων Εντατικής Λιανικής – PoS
  • Παραγγελιοδοσία – Αγορές
  • Εισπράξεις – Πληρωμές – Αξιόγραφα
  • Γενική Λογιστική
  • Διαχείριση Παγίων στοιχείων
  • Report Generator

Σύγχρονο και οικείο περιβάλλον λειτουργίας Ανεπτυγμένη σε περιβάλλον windows, με menu που προσομοιάζει στο γνωστό outlook, εξασφαλίζοντας έτσι φιλικότητα και ευκολία χρήσης.

Εξαιρετικά εύχρηστη και γρήγορη εφαρμογή Τα menu είναι δομημένα με τρόπο τέτοιο που ο χρήστης οδηγείται από την ίδια την εφαρμογή για τη ροή των εργασιών του. Οι οθόνες είναι λιτές και περιεκτικές, τα διάφορα πλήκτρα λειτουργίας οριζόμενα από το χρήστη, με βάση τις ανάγκες του και τις συνήθειες του. Οι ταχύτητες εκτέλεσης των αυτόματων λειτουργιών είναι εξαιρετικά γρήγορες.

Γρήγορη εκκίνηση λειτουργίας Η εγκατάσταση είναι απλή και γρήγορη, χωρίς να απαιτούνται κανενός είδους τεχνικές γνώσεις. Η παραμετροποίηση προσφέρεται έτοιμη, ώστε η λειτουργία της εφαρμογής να είναι άμεση. Επιπλέον είναι διαθέσιμη στο χρήστη για κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών.

Εικόνα επιχείρησης Προσφέρει στον επιχειρηματία ανά πάσα στιγμή την πλήρη οικονομική εικόνα της επιχείρησης του με μια ματιά, προκειμένου να έχει άμεση πληροφόρηση και να αποφασίζει έγκαιρα.

Διαχείριση πολλαπλών εταιριών & χρήσεων Η εφαρμογή διαχειρίζεται πολλές εταιρίες και για κάθε εταιρία πολλαπλές χρήσεις, με δυνατότητες παρακολούθησης πολλών περιόδων ανά χρήση και πρόσβασης στις προηγούμενες χρήσεις.

Λίστες εγγραφών Η εφαρμογή διαχειρίζεται τις λίστες εγγραφών (πχ. κατάλογος ειδών, πελατών, παραστατικών κλπ.) προσφέροντας δυνατότητες εξαγωγής τους σε : Αρχεία Κειμένου, MS Excel (XLS), HTML, XML, επιλογής των εμφανιζόμενων πληροφοριών, ορισμού φίλτρων εμφάνισης ως προς τον τρόπο και το περιεχόμενο και ταξινόμησης.

Reporting Διαθέτει μεγάλο πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων ανά λειτουργία (πχ. Αποθήκη, Πελάτες, Τιμολόγηση κλπ), καλύπτοντας όλες τις ανάγκες πληροφόρησης. Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα απεριόριστου ορισμού φίλτρων και ταξινομήσεων στις εκτυπώσεις. Όλες οι εκτυπώσεις εξάγονται, εκτός από τον εκτυπωτή, σε MS Excel (XLS), Αρχεία Κειμένου, HTML PDF.