Συμβόλαια Εταιρικής Υποστήριξης

Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας, επιλέγοντας πακέτα υποστήριξης που ταιριάζουν στις ανάγκες σας

VCC IT-Support
VCC Training-Employee

Εκπαίδευση Προσωπικού

Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας, αποκομίζοντας μακροχρόνια οφέλη για την επιχείρησή σας

Τεχνική Υποστήριξη

Άριστη τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού σας συστήματος (Servers, Η/Υ, δίκτυα, φορολογικοί μηχανισμοί κλπ)

VCC Service-Support
VCC Online-Support

Απομακρυσμένη Βοήθεια

Άμεση, αξιόπιστη και ασφαλής τεχνική υποστήριξη από απόσταση. Επίλυση προβλημάτων χωρίς να χρειάζεται φυσική επίσκεψη