Η SingularLogic, κορυφαία ελληνική εταιρεία Enterprise Software και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων πληροφορικής, μέλος του Ομίλου MIG, ανέπτυξε την πρωτοποριακή πλατφόρμα SingularLogic myCloudμέσω της οποίας ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα συνδρομητικών υπηρεσιών (SaaS), ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιούν.

Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες, είτε αυτές αφορούν ψηφιακές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την καθημερινή λειτουργία και αποτελεσματικότητα ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημοσίου, είτε φορολογιστικές απαιτήσεις, όπως Ηλεκτρονικά Βιβλία, Δηλώσεις ΦΠΑ, Δηλώσεις Εισοδήματος, διαχείριση και υποβολή λοιπών φόρων, διαχείριση των Οικονομικών Καταστάσεων κ.ά., με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία.  Οι υπηρεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν από οποιοδήποτε λογισμικό, παρέχοντας άμεση πρόσβαση και ευκολία διαχείρισης στα δεδομένα, 24×7. Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα επιτρέπει αυτόματες ενημερώσεις, προσαρμογές, επεκτάσεις όσον αφορά στη λειτουργικότητα και στις συχνές νομοθετικές και άλλες αλλαγές, χωρίς να διαταράσσεται η καθημερινότητα και οι συνήθειες των τελικών χρηστών.

Η πλατφόρμα SingularLogic myCloud και οι υπηρεσίες της, προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στη σύγχρονη επιχείρηση, διευκολύνοντάς τη να εστιάσει ακόμα περισσότερο στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και στην περαιτέρω ανάπτυξή της και εργαλεία ψηφιακού εκσυγχρονισμού σε οργανισμούς του Δημοσίου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη. Η πλατφόρμα φιλοξενείται στο Microsoft Azure και επιτρέπει τη διεπαφή και τη διαλειτουργικότητα, τόσο με τις εφαρμογές λογισμικού της SingularLogic όσο και τρίτων κατασκευαστών.

Η υπηρεσία ebooks είναι η πρώτη διαθέσιμη της πλατφόρμας SingularLogic myCloud και αποτελεί τον κόμβο επικοινωνίας και διάδρασης των επιχειρηματικών εφαρμογών με την πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την αποστολή και τον κεντρικό έλεγχο του συνόλου των συναλλαγών μιας επιχείρησης στην ΑΑΔΕ, όπως πωλήσεις, αγορές, έξοδα, εγγραφές τακτοποίησης κ.ά., ανεξάρτητα από το λογισμικό που διαθέτει η επιχείρηση, όπως επίσης και τη λήψη από την ΑΑΔΕ των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της επιχείρησης, με παράλληλη δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων, εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών, καθώς και διαχείριση βασικών δεδομένων σημαντικών για τα myDATA, όπως είναι οι χαρακτηρισμοί.

Ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος, CEO στη SingularLogic ανέφερε: «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Οικονομίας και του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και η τεράστια εμπειρία, τόσο από τις πολλές και διαφορετικές εφαρμογές και λύσεις που διαθέτουμε στη SingularLogic όσο και από τις εξελισσόμενες ανάγκες των χιλιάδων πελατών μας στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα μας οδήγησαν, αξιοποιώντας τα τελευταία τεχνολογικά trends, να επενδύσουμε τα τελευταία δύο χρόνια και με ίδια κεφάλαια, στην ανάπτυξη της web πλατφόρμας myCloud.  Εστιάσαμε στην ευελιξία που απαιτούν οι σημερινές προκλήσεις της αγοράς, ώστε επιχειρήσεις και οργανισμοί να μπορούν να επιλέγουν τις κατάλληλες ψηφιακές δυνατότητες που χρειάζονται, όταν τις χρειάζονται, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, μέσα από ένα ευρύ φάσμα συνδρομητικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ανακοινώνονται σταδιακά.»

Μάθετε περισσότερα για την πλατφόρμα myCloud και την υπηρεσία e-books